widlaki69

Widlaki69.com

Polityka prywatności ośrodka szkoleniowego „Widlaki69” (Polsko-Niemiecki)

Data wejścia w życie: 24.09.2023r

  1. Wprowadzenie

Ośrodek szkoleniowy „Widlaki69” dba o ochronę prywatności naszych klientów, pracowników i wszystkich osób korzystających z naszych usług. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie jasnych informacji na temat zbierania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

  1. Rodzaje zbieranych danych osobowych

Ośrodek może gromadzić następujące rodzaje danych osobowych:

2.1. Dane identyfikacyjne: Takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

2.2. Dane finansowe: Takie jak informacje dotyczące płatności za usługi szkoleniowe.

2.3. Dane dotyczące szkoleń: Informacje o uczestnictwie w szkoleniach, wyniki testów, oceny i inne dane związane z procesem edukacyjnym.

2.4. Dane logistyczne: Informacje dotyczące rezerwacji, zakwaterowania i innych aspektów organizacyjnych.

2.5. Dane techniczne: Informacje zbierane automatycznie podczas korzystania z naszej strony internetowej, takie jak adres IP, przeglądarka internetowa, system operacyjny.

  1. Cele przetwarzania danych osobowych

Ośrodek przetwarza dane osobowe w celu:

3.1. Zapewnienia usług szkoleniowych, w tym rejestracji uczestników, organizacji zajęć i monitorowania postępów.

3.2. Obsługi klientów i udzielania informacji o naszych usługach.

3.3. Realizacji płatności za usługi.

3.4. Utrzymania kontaktu z klientami w celach informacyjnych i marketingowych.

3.5. Udoskonalania naszych usług i strony internetowej.

  1. Podstawy prawne przetwarzania danych

Ośrodek przetwarza dane osobowe na podstawie różnych podstaw prawnych, w tym na podstawie zgody, wykonywania umowy, prawnie uzasadnionego interesu oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  1. Udostępnianie danych osobowych

Ośrodek może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług informatycznych, partnerzy szkoleniowi, o ile jest to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3. Ośrodek podejmuje odpowiednie środki mające na celu ochronę danych osobowych w przypadku udostępnienia ich podmiotom trzecim.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Ośrodek przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt z Ośrodkiem.

  1. Zabezpieczenia danych osobowych

Ośrodek podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

  1. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: biuro@widlaki69.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

  1. Zmiany w polityce prywatności

Polityka Prywatności może być aktualizowana i zmieniana. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Data ostatniej aktualizacji: 24.09.2023r.

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i nie stanowi umowy ani zobowiązania stron do przetwarzania danych osobowych.